Lägerplatser

”Hotellrum” mitt i naturen

Alla lägerplatser

Dalslands kanals sjösystem bjuder dig en unik service. Mitt i vildmarken, där lomen ropar över sjöarna och bävern bygger i vattenbrynet – där finner du över 100 fasta lägerplatser till din service.

”Hotellrum” mitt i naturen

Lägerplatserna är noga utvalda för att smälta in i naturen. Byggnaderna är utformade för att tillgodose naturens krav och paddlarens behov av service. Varje lägerplats har ett timrat vindskydd med plats för 8 personer, ett ekologiskt TC (utedass). Vid lägerplatsen finns också en eldstad och dessutom ved som du själv får hugga efter ditt eget behov. På lägerplatsen skall också finnas en såg och en hink.

Sophantering

Vid lägerplatsen finns inga sopställ eller andra anordningar för att lämna eller slänga sopor. Soporna tar du med till någon av gästhamnarna i sjösytemet eller till någon av de särskilda sopstationer som finns utmed sjösystemet (se kanotkartan Kanotland).

Tillsynsmän med aktivt naturvårdsarbete

Bli inte förvånad om du får besök av våra DANO Rangers på din lägerplats, de fungerar som guider och servicepersoner.