Personal

Vid Dalslands Kanal AB tjänstgör ca 50 personer under ett verksamhetsår men endast 5 är åretruntanställda.

Vid varje slusstation finns en tillsvidareanställd slussvakt som tjänstgör under de tre månader kanalen har öppet för allmän trafik. Slussvakten bor i slussvaktbostaden vid slussen. Därtill finns ytterligare ett antal slussvakter och slussvaktbiträden. Dessa är i regel säsongsanställda. Under icke seglationstid (perioden september – maj) säsongsanställer vi personal i samband med särskilda renoveringsarbeten eller projekt.

 

Kanalkontoret

Johan Trollnäs, VD från 21 oktober 2019
johan.trollnas@dalslandskanal.se
Tel. 076-7702300

Anne-Loise Larsson, administrativt ansvarig
allarsson@dalslandskanal.se
Tel. 0530-44750

Kerstin Aronsson, administrativ assistent
kerstin.aronsson@dalsland.com
Tel. 076-7700100

 

Kanalverkstaden

Lars Widenberg, kanalförman
lars.widenberg@dalslandskanal.se

Rune Öberg, kanalreparatör

Billy Olovsson, kanalreparatör

Joakim Olofsson, säsongsanställd kanalreparatör