Kyrkobyn i Stommen, Östervallskog

På den gamla kyrkogården i Östervallskog finns gamla järnkors bevarade. Kyrkan stod på denna plats fram till 1874.

Strax söder om kyrkogården står det gamla sockenmagasinet där fattigsäden förvarades.
Här finns också den s k Karl den XII stenen, vilken minner om dennes besök. Strax intill ligger också den lilla Kyrkebysjön, vars vatten är grönt.

Kontakt

Östervallskog
67010, Töcksfors