Mangsgården

Gården är ett minne över Frank Mangs livsverk.

1954 kom Frank Mangs till gården för första gången. Att denna underbara gård vid Foxens strand var en säker källa till inspiration var helt klart vilket resulterade i att Mangs köpte gården 1955. Den lilla stugan byggdes under åren ut och dessutom byggdes en äkta finsk bastu vilken numera är känd som hans skrivarstuga. I rummet ovanpå bastun har stora delar av hans produktion tillkommit.

Gården blev för honom och familjen en plats för avkoppling och rekreation mellan hans många predikoresor.
Under åren knöts en djup vänskap mellan Frank Mangs, bygdens invånare och missionsförsamlingen. När gården senare blev till salu och Frank Mangs önskade att försäljningen skulle gå till missionsförsamlingen var det naturligt för den att köpa gården.
Missionsförsamlingens önskan och förhoppning är att gården skall fortsätta vara en källa till inspiration och en tillgång för ungdom och äldre i bygden samt för tillresande. Gården skall också vara ett minne över Frank Mangs livsverk och ett tillfälle för gäster att studera de samlade artiklarna från 1916 till nutid om hans arbete samt att se hans litterära utgivningar.

Sommartid arrangeras underhållning och på gården finns möjliget till bad, fiske och ett varierat friluftsliv.

Kontakt

Stenbyn
67010, Töcksfors