Melleruds kommun

I det vackra landskapet Dalsland hittar du Mellerud; bland slättmarker, djupa skogar, intill vänerkust, Kroppefjäll och de många sjöarna. Precis mitt emellen Göteborg och Karlstad.

I det vackra landskapet Dalsland hittar du Mellerud; bland slättmarker, djupa skogar, intill vänerkust, Kroppefjäll och de många sjöarna. Precis mitt emellen Göteborg och Karlstad.

Varierat landskap
Kommunen har ett mycket varierande och vackert landskap. I öster gränsar Mellerud till Vänern med dess skärgård och sandstränder. I söder breder den väldiga Dalboslätten ut sig med sina bördiga åkrar. I väster och i norr dominerar skogen och sjöarna, genomkorsad av Dalslands Kanal med den berömda Akvedukten i Håverud.

Kommunen
Mellerud är beläget väster om Sveriges största insjö, Vänern. Melleruds kommun har funnits sedan år 1908 då Melleruds köping etablerades – men redan 1541 finns Mellerud omnämnt.
Melleruds kommun i sin nuvarande form bildades 1969 efter sammanslagning av Kroppefjäll, Bolstad, Mellerud och Skålleruds kommuner. Kommunen är 512 kvm stor. Mellerud som varit tingsplats sedan 1647 ligger vid europaväg 45, på lika avstånd till Karlstad i norr och Göteborg i söder.

Kommunvapnet
Kommunens symbol och vapen består av en sköld med en liljekonvaljstängel i silver på blå bakgrund i mitten. Den flankerads av två blå stridsyxor på en bakgrund i silver.

Flytta till Mellerud
I Melleruds kommun är vi för närvarande cirka 9 000 invånare. Vi blir gärna fler! Därför hälsar vi dig och dina nära välkomna att flytta hit. Mellerud erbjuder dig billigt boende, i någon av våra tätorter eller på landsbygden. Vi har ett rikt kulturliv, ett 100-tal föreningar, skolor och förskolor väl spridda över kommunen, väl utbyggd kommersiell service och goda kommmunikationer.

Melleruds historia i korthet
1304
 byggs Dalaborgs fästning. 1388 tillsätts drottning Margareta som Sveriges regent där. 1434 under Engelbrektupproret bränns fästningen ner. Numera finns rester av grunden kvar.
1609 beslutar Karl IX att anlägga en stad vid Dalbergså. Beslutet verkställs aldrig.
1650 får Mellerud sitt första tingshus.
1716 besöker Karl XII Mellerud.
1847 startas den första folkskolan i nuvarande Melleruds kommun.
1868 invigs Dalslands kanal.
1908 blir Mellerud köping.
1928 får Mellerudsborna för första gången se ett Luciatåg.
1957 besöker Knäpp upp-revyn med Povel Ramel Mellerud.
1968 hålls den första Kanalyran.
1969 bildas Melleruds storkommun.
1995 öppnas Dalslands Museum, numera Dalslands Konstmuseum.

 Välkommen till Mellerud!

 

 

Kontakt

Storgatan 13
464 80, Mellerud