Östervallskogs kyrka

Östervallskogs gamla kyrka invigdes 1874, den brann emellertid ner 1983. Den nuvarande kyrkan byggdes 1985.

Bland inventarierna bevarade från den gamla kyrkan kan nämnas, en nattvardskalk från 1733, oblatjärn från 1746 och dopfunt från 1200-talet.
Alla övriga inventarier är av yngre datum. Före år 1868 var kyrkan belägen i Kyrkbyn. Troligen har där funnits en kyrka sedan 1300-talet.

Kontakt

Östervallskogsvägen
67010, Töcksfors