Töcksmarks kyrka

Kyrkan i Töcksfors är en korskyrka av den typ som var vanlig under 1700-talet.

Töcksfors kyrka byggdes år 1819. Kyrkan är en korskyrka av den typ som under 1700 talet var allmän i Värmland. Kyrkans inre pryds av takmålningar och ett sirligt utskuret altare där överdelen daterar sig från år 1730 och underdelen från 1822.
Dopfunten av täljsten är av ovanlig typ och dateras till 1100-talets mitt och tillhör de äldsta i Värmland.
Bland övriga inventarier märks nattvardskalken från 1300-talet och ett rökelsekar av malm från 1200-talet.
Till kyrkan hör också välbevarade kyrkstallar.

Kontakt

Sveavägen
67010, Töcksfors