Krokfors slusstation, Dalslands kanal

Krokfors dubbelsluss jämnar ut en totalnivåskillnad på 5,3 meter. Ost om slussarna korsar en fast bro kanalen med 20 meter segelfri höjd och 4,2 meter fri genomfartsbredd.

Väst om slussarna korsas kanalen av en kraftledning med 13 meter segelfri höjd. Väntbrygga finns endast väst om dubbelslussen. Kiosk och viss utbud av livsmedel. 

Fakta

Krokfors slusstation består av en dubbelsluss som leder från sjön Västra Silen in till sjön Östra Silen. 

Antal slusskammare: 2
Nivåskillnaden: 5,3 m
Tidsåtgång: 25 min

Kontakt

Nils Ericsons väg 1, Upperud
464 72, Håverud